ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิทธิพงษ์ ชัยถวิล
ชื่อเรื่อง ความพร้อมในการปรับตัวของผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเตรียมการรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) = The Readiness of small and medium building contractors in Chiang Mai in adapting their business in preparation for entering ASEAN economic community
หัวเรื่อง การก่อสร้าง -- เชียงใหม่;ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 63 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-52
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557