ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพัชร์ อนันทนุพงศ์
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรในการประกอบอาชีพทำนาในตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง = Farmers' satisfaction towards the occupation of rice production in Chaiburi sub-district, Mueang district, Phatthalung province
หัวเรื่อง การทำนา -- พัทลุง;เกษตรกร -- ความพอใจในการทำงาน -- พัทลุง
จำนวนหน้า ญ, 61 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ส่งเสริมการเกษตร)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62]-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555