ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์
ชื่อเรื่อง ผลสืบเนื่องจากการขายที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง เกษตรกร -- หางดง (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ;เกษตรกร -- หางดง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม;ที่ดิน -- หางดง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 75 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 61-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539