ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑามาศ มาลี
ชื่อเรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการยอมรับระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงของเกษตรกรบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง วนเกษตร -- แม่ริม (เชียงใหม่);เกษตรที่สูง -- แม่ริม (เชียงใหม่);เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ;เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม;บ้านแม่สาใหม่ (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฎ, 90 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [67]-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539