ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nopparat Wannathes
ชื่อเรื่อง Biodiversity of the fungi genus marasmius (basidiomycota) in Northern Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพของฟังไจสกุล Marasmius (Basidiomycota) ในภาคเหนือของประเทศไทย
หัวเรื่อง Fungi;Biological diversity
จำนวนหน้า xxii, 345 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biodiversity and Ethnobiology
โน้ต Thesis (Doctor of philosophy (Biodiversity and Ethnobiology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 319-336
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008