ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรธันย์ สิงห์คำฟู
ชื่อเรื่อง ระบบบริหารจัดการโปรแกรมการแข่งขันโบว์ลิง = The Management system of bowling Competition's Program
หัวเรื่อง ซอฟต์แวร์;โปรแกรมประยุกต์;โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ;โบว์ลิ่ง -- การแข่งขัน
จำนวนหน้า ฏ, 310 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2557