ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นาถธิชา เกษตรพันธ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับระบบให้คำแนะนำอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ตามหัวข้องานวิจัยของนักศึกษา = Ontology Development for Research and Topics of Students Which Experts Recommend Systems
หัวเรื่อง การค้นข้อสนเทศ;การค้นข้อสนเทศ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;การจัดเก็บเอกสาร;อาจารย์ -- การให้คำปรึกษา
จำนวนหน้า ญ, 153 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554