ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐาปนะ ปัญญโรจน์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในโรงบ่มใบยาสูบ = The Development of human resource system in full cured Virginia Factory
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหารงานบุคคล;การจัดการฐานข้อมูล;การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์);ยาสูบ -- การผลิต
จำนวนหน้า ฑ, 188 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 34
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552