ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัชรินทร์ สาระไชย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบทะเบียนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สถาปัตยกรรมการขับเคลื่อนด้วยโมเดล = Basic education school system development using model-driven architecture
หัวเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
จำนวนหน้า ฏ, 256 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [98]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552