ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนูญ มากสุข
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารงานระหว่างผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของบริษัท เอส เอ็ม วี (ไทยแลนด์) จำกัด ด้วยเวิร์คโฟล์วเทคโนโลยี = Work-in-process management for gem product development fot SMV. (Thailand) Co., Ltd. by Workflow Technology
หัวเรื่อง การบริหารการพัฒนา;เครื่องประดับ;ผังระบบงาน;ผลิตภัณฑ์;เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
จำนวนหน้า ก-ฒ, 304 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [63]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551