ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดุษฎี ดวงบาล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยใช้การโปรแกรมแบบเอกซ์ตรีม = Development of personnel management system for Maejo University using Extreme programming
หัวเรื่อง ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา;วิศวกรรมซอฟต์แวร์
จำนวนหน้า ฎ, 215 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [58]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551