ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัทรกร ศรีมณี
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบเอ็กซ์ทรีมโปรแกรมมิง = The Computer devices database management system development using extreme programming software development process
หัวเรื่อง การจัดการฐานข้อมูล;ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา;ซอฟต์แวร์ -- การจัดการ
จำนวนหน้า ก-ณ, 258 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552