ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รังสรรค์ โกมินทร์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารการตลาดเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ ของบริษัทเอสเคโอเอเซ้นเตอร์ = The Marketing management development system for office automation of SK OA Center Company Limited
หัวเรื่อง บริษัทเอสเคโอเอเซ้นเตอร์;การจัดการตลาด;การตลาด -- การบริหาร;ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา;โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ฏ, 195 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552