ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อารีย์ วิรัฐถาวร
ชื่อเรื่อง ผลของการฝึกยืดกล้ามเนื้อหลังและขาแบบเคลื่อนที่และแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในนักกีฬายกน้ำหนักชายทีมชาติไทย = Effects of dynamic stretching and proprioceptive neuromuscular facilitaion training of back and legs muscles on flexibility of Male Thai National Weightlifters
หัวเรื่อง Muscle Stretching Exercises;Muscles;Exercise;การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ;หลัง;ขา;นักกีฬายกน้ำหนัก -- ไทย
จำนวนหน้า ญ, 60 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุนุกรม: แผ่น [30]-32
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554