ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วนชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร
ชื่อเรื่อง ผลการฝึกพลัยโอเมตริกในท่า Lateral cone hops และท่า Cone hops with change-of-direction sprint ที่มีต่อการกระโดดสูงในการเล่นกีฬาเทนนิส = Effect of plyometric training in lateral cone hops and cone hops with change-of-direction sprint on the vertical jump in tennis players
หัวเรื่อง เทนนิส -- การฝึก;พลัยโอเมตริก -- การฝึกกำลัง;การกระโดด
จำนวนหน้า ฌ, [54] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [30]-32
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549