ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรางคณา สารศิลป์
ชื่อเรื่อง ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกของกล้ามเนื้อหัวไหล่ที่มีผลต่อความแรงในการเสิร์ฟของนักกีฬาเทนนิสเยาวชนตัวแทนเขตการศึกษา 8 = Effect of deltoid muscle plyometric training on the serving power of the youth tennis players representing he education region 8
หัวเรื่อง นักเทนนิส -- ไทย (ภาคเหนือ);การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
จำนวนหน้า ฌ, 63 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 37-39
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549