ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บูชิต สอนอุ่น
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึกขั้นพื้นฐานในการเตะของกีฬาฟุตซอลในนักเรียนอายุ 10-12 ปี = Effect of basic kicking training program for futsal in students aged 10-12 years old
หัวเรื่อง Sports;Students;ฟุตซอล -- การฝึก;นักกีฬาฟุตบอล;การฝึกกีฬา
จำนวนหน้า ฎ, 75 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 31-32
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554