ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชินวัฒน์ ชมภูศรี
ชื่อเรื่อง ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแม่นยำในการเสริฟของนักกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่= Effect of plyometric training on accuracy in services of Chiang Mai University tennis athletes
หัวเรื่อง เทนนิส -- การฝึก;นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ;พลัยโอเมตริก -- การฝึกกำลัง;นักกีฬา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 48 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 26-27
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551