ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลภัส จารุวรรณรัตน์
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึกกระโดดบลูกวอลเลย์บอลต่อการกระโดสูงและความแม่นยำในการตบลูกบอล = The study of effect of plyometric training and volleyball hitting training on vertical jump and accuracy in hitting the ball
หัวเรื่อง พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง);วอลเลย์บอล
จำนวนหน้า ฌ, 52 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 25-26
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548