ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จรีย์พร สมพัตร์
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงระบบจีเอ็มพีของผู้ผลิตน้ำพริกหนุ่มรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ = Improvement of GMP system for small Nam Phrik Noom producers in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม;อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมการผลิต;น้ำพริกหนุ่ม -- การผลิต
จำนวนหน้า ฏ, 117 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 81-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549