ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐิกา จิตตวิตติ
ชื่อเรื่อง ผลของสารละลายกรดต่อคุณภาพและกิจกรรมของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสและพอลีฟีนอลออกซิเดสของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ = Effects of acid solutions on quality and activities of peroxidase and polyphenol oxidase of Lychee fruits (Litchi chinensis Sonn. cv Chakkrapat)
หัวเรื่อง ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา;เอ็นไซม์เปอร์ออกซิเดส;โพลีฟีนอลออกซิเดส
จำนวนหน้า ฐ, 76 หน้า : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [72]-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549