ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิดาภา มะโนใจ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤตในกระบวนการผลิตพริกป่นอบแห้ง : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอี่ยมกสิกิจ = Analysis of hazards and critical control points in procressing of dehydrated chilli powder: a case study of Iemkasikil Ltd., Part.
หัวเรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอี่ยมกสิกิจ;การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม;อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ;พริกป่น -- การผลิต
จำนวนหน้า ฎ, 167 หน้า : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [119]-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549