ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม
ชื่อเรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (จี.เอ็ม.พี) เพื่อการปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงครัวโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก = The Application of GMP for improvement of Hospital catering building and facilities : Case study at Buddhachinaraj Phitsanuloke Hospital
หัวเรื่อง โรงพยาบาลพุทธชินราช;ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม;อาหาร -- มาตรการความปลอดภัย
จำนวนหน้า ฎ, 152 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551