ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรรณิการ์ วิศิษฏ์โชติอังกูร
ชื่อเรื่อง ปริมาณกรดเบนโซอิด กรดซอร์บิคและกรดซาลิไซลิคในน้ำผลไม้บรรจุปิดสนิทที่ผลิตในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Quantity of benzoic, sorbic and salicylic acids in hemetically sealed fruit juices produced in Chiang Mai
หัวเรื่อง กรดเบนโซอิก;กรดซอร์บิค;กรดซาลิไซลิก;น้ำผลไม้
จำนวนหน้า ฐ, 125 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) --- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549