ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปานจรีย์ อินทราวุธ
ชื่อเรื่อง การใช้เทคนิค Inductively coupled plasma - mass spectrometry (ICP - MS) ในการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในชาเขียวและดินที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย = The use of inductively coupled olasma - mass spectrometry technique detection of heavy matals in green tea and growing soil in Chiang Mai and Chiang Rai provinces
หัวเรื่อง ชาเขียว -- การทดลอง;โลหะหนัก -- การวิเคราะห์;ดิน -- การวิเคราะห์
จำนวนหน้า ฎ, 66 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 45-48
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552