ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รชนิศ ศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง ผลร่วมกันของโซเดียมแลกเทตโซเดียมคลอไรด์และสภาวะกรด - เบสที่มีต่อการเจริญของ Salmonella spp. ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส = Combined effects of sodium lactate, sodium chloride and pH on the growth of Salmonella spp. at 25ํc อรภิยา สาตแฟง
หัวเรื่อง ซาลโมเนลลา;แบคทีเรีย;โซเดียมแลกเทต;โซเดียมคลอไรด์;ดุลกรด-ด่าง
จำนวนหน้า ก-ฒ, 171 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548