ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรรณิการ์ แสงสร้อย
ชื่อเรื่อง ผลของสายพันธุ์ข้าวแหล่งผลิตลูกแป้ง และปริมาณลำไยอบแห้งต่อคุณภาพของสาโทผสมลำไยอบแห้ง = Effects of rice varieties, luk-paeng sources and dried Longan quantities on the dried Longan blended rice wine (Sato) quality
หัวเรื่อง สาโท;สุราพื้นเมือง;ข้าว -- พันธุ์;ลำไยอบแห้ง
จำนวนหน้า ก-ฎ, 67 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [53]-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549