ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กุลชัย นาคบุปผา
ชื่อเรื่อง ความเป็นพิษของซิตรินินในอังคักต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงจากไตของตัวอ่อนของมนุษย์ (HEK293T) = Toxicity of citrinin from Ang-Kak on human embryonic kidney cell line (HEK293T)
หัวเรื่อง ซิตรินิน;สารพิษ;อังคัก;เซลล์มะเร็ง;ข้าวแดง
จำนวนหน้า ต, 198 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [143]-149
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549