ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภควัต ประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติโดยใช้การประมวลผลภาพสาหรับหอดูดาวของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ = Auto focus system using image processing for National Astronomical Research Institute of Thailand Observatory
หัวเรื่อง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ;กล้องดูดาว;ระบบการสร้างภาพทางดาราศาสตร์
จำนวนหน้า ฎ, 123 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) บั-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557