ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการทดสอบพัฒนาการทางสมองผ่านการรับรู้ทางด้านสายตาประสานกับเคลื่อนไหวของมือ = Brain development testing via eye-hand coordination program
หัวเรื่อง เว็บไซต์ -- การออกแบบ;คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;โปรแกรมสื่อทางการศึกษา;สมอง -- การทดสอบ
จำนวนหน้า ฐ, 121 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551