ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จตุรนต์ รวยสูงเนิน
ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการสินทรัพย์และคลังวัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Assets and inventory management system for Chiang Mai University
หัวเรื่อง การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การจัดการ;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- วิทยาการคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ฎ, 102 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552