ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงษ์อนันต์ แสงพระเวส
ชื่อเรื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยปัญหาของอุปกรณ์จัดเส้นทางยี่ห้อซิสโก้รุ่น 2600 โดยใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส 12.2 = Expert system for Cisco 2600 series router in IOS 12.2 problems diagnosis
หัวเรื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า ก-ฎ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549