ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิวกร อินถาเครือ
ชื่อเรื่อง การนำเสนอข้อมูลอาคารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ทรัพยากรเชิงภูมิศาสตร์ = Data presentation of Chiang Mai University building by geographic resources analysis support system
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาคาร;การนำเสนอข้อมูล;ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
จำนวนหน้า ก-ญ, 85 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547