ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Tipapon khamdaeng
ชื่อเรื่อง Stress-strain relationship of left ventricular myocardium = ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย Tipapon Khamdaeng
หัวเรื่อง Myocardium;Heart -- Abnormalities;Strains and stresses
จำนวนหน้า xxx, 206 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school Chiang mai university, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Mechanical Engineering
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 181-191
ภาษา English
ปีการศึกษา school Chiang mai university 2012