ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อำนาจ ศรีรักษ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบอินทราเน็ตการจัดการใช้ห้อง แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก = Development of an intranet for Room management of Computer Technigue Division Rajamangala University of Technology Lanna Tak Campus อำนาจ ศรีรีกษ์
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก;อินเตอร์เน็ต;อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์);ห้องปฏิบัติการ -- ตาก
จำนวนหน้า ฎ, 64 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 38
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549