ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรวุฒิ จงจำรัสศิลป์
ชื่อเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์จุดสั่งซื้อแบบพลวัตโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล = Dynamically Reordering Points Analysis Program by data mining technique
หัวเรื่อง สินค้า;ร้านค้า -- สุโขทัย;การจัดการฐานข้อมูล;การจัดการฐานข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ธ, 231 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 178
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552