ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุ่งโรจน์ กัววัฒนาพันธ์
ชื่อเรื่อง ระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลระยะไกล ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยบริการรับส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต = Remote backup and restore server system using short message service on mobile phone and internet
หัวเรื่อง ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์;การสำรองข้อมูล;การป้องกันข้อมูล;การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า ฒ, 134 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552