ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสกสรร ทายะรังษี
ชื่อเรื่อง แบบจำลองระบบควบคุมอัตโนมัติการใช้พลังงานของตู้อบไฟฟ้าด้วยตรรกศาสตร์ฟัซซี = Automatic control system model for energy consumption in electric oven by Fuzzy logic
หัวเรื่อง การควบคุมอัตโนมัติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ตู้อบ -- การออกแบบและการสร้าง;ฟัสซีลอจิก
จำนวนหน้า ฒ, [97] แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [96]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549