ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิทูร กาญจนพันธุ์
ชื่อเรื่อง ระบบควบคุมครุภัณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางผ่านอินเทอร์เน็ต = Asset controlling system of management science faculty, Lampang Rajabhat University via internet
หัวเรื่อง โรงเรียน -- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์;สถาบันอุดมศึกษา -- สิ่งอำนวยความสะดวก;ระบบคอมพิวเตอร์;อินเตอร์เน็ต
จำนวนหน้า ก-ฎ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [77]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551