ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยะดารา รัตนพงศ์
ชื่อเรื่อง ระบบวิเคราะห์งานเสียในการผลิตวงจรแผนผังทางเดินคลื่นแสงสำหรับบริษัทแอลทีอีซี จำกัด = Deficiency analysis system of planar light wave circuit production for LTEC Co., Ltd.
หัวเรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -- การทดสอบ;โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ฏ, [125] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [76]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551