ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไกรวุฒิ ตันติคะเนดี
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับโรงพยาบาลสัตว์เล็ก = Development pf database systemfor Small Animal Hospital
หัวเรื่อง โรงพยาบาลสัตว์เล็ก;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- โรงพยาบาล;การจัดการฐานข้อมูล
จำนวนหน้า ฏ , 124 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [74]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552