ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Banjit Sairorkham
ชื่อเรื่อง Stagnation of community forest management : a case study of Nam Kian Sub-district, Phupiang District, Nan Province = ภาวะการชะงักงันของการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
หัวเรื่อง Forest management -- Phupiang (Nan);Forest conservation -- Phupiang (Nan);Community forests -- Citizen participation
จำนวนหน้า q, 263 p. : ill., maps
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Sustainable Land Use and Natural Resource Management
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Sustainable Land Use and Natural Resource Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 256-262
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014