ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาระบบไม่เชิงเส้นโดยวิธีนิวตันแบบช่วงเชิงองค์ประกอบโดยใช้การประมวลผลแบบขนาน = Improving the efficiency of a nonlinear-system-solver using a componentwise newton method using parallel computing
หัวเรื่อง การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์);การประมวลผลแบบขนาน;การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ฌ, 67 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [57]-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552