ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สารัตถ์ ขัตติยะ
ชื่อเรื่อง ระบบฐานข้อมูลสถานที่ส่วนราชการและเอกชนภายในจังหวัดเชียงใหม่โดยแสดงผ่านแผนที่ภูมิศาสตร์กูเกิล = Government and individual places database systme and display via Google geographic maps
หัวเรื่อง กูเกิลเอิร์ธ (บริการออนไลน์);ภาพถ่ายทางอากาศ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ส่วนราชการ -- ฐานข้อมูล;การทำแผนที่ -- การประมวลผลข้อมูล;การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ฎ, 82 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [52]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551