ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อลงกต สัมฤทธิ์เจียรผล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบสำหรับผู้ใช้บริการสถานีฐานของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส 18 จังหวัดภาคเหนือ = Delopment of monitoring system for base station subscriber of AIS mobile telephone network system in eighteen northern provinces
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ลูกค้า;การจัดการฐานข้อมูล;โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ณ, 106 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [48]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552