ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิรินทร์ทิพย์ โพนเมืองหล้า
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก = The Development of nonparametric tests programming
หัวเรื่อง ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา;โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -- การทดสอบ;สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;สถติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
จำนวนหน้า ก-ฎ, 81 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [44]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551