ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กัสสปะ สุขเอี่ยม
ชื่อเรื่อง การใช้แอดวานซ์เอนคลิปชันสแตนดาร์ดสำหรับข้อความที่กำหนด = Implementation of advanced encryption standard for specified texts
หัวเรื่อง การเข้ารหัสลับข้อมูล;โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ญ, [69] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [40]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา มหาวิยาลัย 2549