ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงษ์ณฤทธิ์ ธุระงาน
ชื่อเรื่อง ระบบจัดการฐานข้อมูลการประกันคุณภาพทางการพยาบาลแผนกผู้ป่วยในกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ = Database management system for nursing quality assurance for in-patient department, Suanprung Hospital, Chiang Mai
หัวเรื่อง โรงพยาบาลสวนปรุง;การจัดการฐานข้อมูล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ถ, 256 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [191]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552