ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กิตติภัณฑ์ คำธิตา
ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเครือข่ายโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ = Computer management information system for Fangchanupathum school network กิติภัณฑ์ คำธิตา
หัวเรื่อง โรงเรียนฝางชนูปถัมป์;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;การจัดการฐานข้อมูล
จำนวนหน้า ฒ, 174 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [134]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552