ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยเปรมกมล วันติยา
ชื่อเรื่อง ระบบวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Emotion quotient analysis system for secondary school students of the Prince Royal's College
หัวเรื่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย;ความฉลาดทางอารมณ์;นักเรียนมัธยมศึกษา -- อารมณ์;นักเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 137 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [113]-114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551